card

Захиргаа, аж ахуй

Захиргаа, аж ахуйн ажиллагсал нь Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан менежерийн удирдлаганд захирлын туслах, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, конторын үйлчлэгч, 4 манаачийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь хүний нөөцийн бодлого, хөтөлбөрийг төлөвлөх, хамт олны дунд зохион байгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах, албан бичиг хэргийн ажиллагааг цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай эрхлэн явуулах, конторын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийх, станцын харуул хамгаалалтын найдвартай ажиллагааг хангах юм.

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх