card

“Налайхын дулааны станц” төхк-ийн Засварын хэсэг

Засварын хэсэг нь зуухны үндсэн ба туслах тоноглол, түлш дамжлагын байгууламж, үнс зайлуулах систем, бүх төрлийн насос, хаалт арматур, шугам хоолой, ус хангамжийн системийн тоног төхөөрөмжийн засвар, тохируулга, үйлчилгээг хийж, тоноглол тус бүрийн бэлэн байдал, гарсан гэмтэл, саатлыг цаг тухайд нь арилгаж, шуурхай ажиллагааг  хангах, тухайн жилийн төлөвлөгөө графикийн дагуу их ба урсгал засварыг хийж гүйцэтгэн ажилдаг ажлын цар хүрээ өргөн станцын үндсэн хэсэг юм.

Засварын инженер 70232120

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх