card

“Налайхын дулааны станц” төхк-ийн Дулааны шугам сүлжээний хэсэг

Дулааны шугам сүлжээний хэсэг нь тус дүүргийн 2,7км төв шугам ,16км салбар шугам 7 ус дулаан дамжуулах төвүүдээр дамжуулан хэрэглэгчдэд үйлчилдэг. Мөн дээрх шугам сүлжээ,ус дулаан дамжуулах төвүүдийн ашиглалтын зардлыг бүрэн хариуцаж хэрэглэгчдээс ирэх дуудлагуудыг барагдуулан ажилладаг.

2940 айл өрөх 257 аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хэрэгцээний халуун ус болон дулааны эрчим хүчээр ханган ажилладаг. 2,7,8-р хорооны орон сууцны 86 байрны 2610 айл өрх, 285 ААН,31 төсөвт байгууллагад халаалт,хэрэгцээний халуун ус түгээх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Дулааны шугам сүлжээний инженер 70232277
Диспедчер Инженер 70232277

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх