card

“Налайхын дулааны станц” төхк-ийн ашиглалтын хэсэг

Ашиглалтын хэсэг нь  “НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК –ийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг 24 цагаар тасралтгүй 4-н ээлжээр зуухны галлагааг гадна агаарын температуртай уялдуулан ДҮТ-р батлуулсан графикийн дагуу галлагаа явуулдаг хэсэг юм. Ашиглалтын хэсэг нь хэрэглэгчээ дээдлэн, дэвшилтэд технологид түшиглэсэн дулааны эрчим хүчийг үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд түгээдэг. Мөн сүлжээний усны чанар, усны хатуулаг болон 10 нэр төрлийн шинжилгээг хийдэг. Ус сувгаас ирж байгаа түүхий усыг боловсруулан технологийн ус болгон зуух болон шугам сүлжээнд ашиглаж байна.

Албан тушаал Утас
1 Ашиглалтын инженер 70232179
2 Ээлжийн инженер 70232496
3 Ахлах машинист
4 Туслах машинист

Ашиглалтын инженер-1

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх