card

Автын хэсэг

Автын хэсэг нь инженер-1, машин механизмын жолооч-7 нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Автын хэсэг нь 1976 оноос тус станцын найдвартай ажиллагааг хангаж, зууханд нүүрс түрэх, нүүрсний талбай засах, үнс зөөх болон автомашин механизмуудын ашиглалт засварыг хариуцан ажиллаж, их болон урсгал засвар, техникийн өдөр тутмын үйлчилгээг сайжруулж, ажилд хуваарилах, техник ашиглалтыг шинэчлэн зохион байгуулах үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Машин мехнизмын их ба урсгал засварыг өөрсдийн мэдлэг чадвар дотоод нөөц бололцоогоор жил бүр хийж гүйцэтгэж байна.

Автын хэсгийн ашиглаж байгаа машин механизмын жагсаалт:

Машин механизмын нэрс Тип марк Тоо ширхэг Үйлдвэрлэсэн он Ашиглалтанд орсон он
1 Бульдозер Т-170 1 1994 1995
2 Бульдозер Т-170 1 2001 2001
3 Зил-4505 Самсомол 1 1991 2000
4 Дугуйт ачигч Lonking 1 2016 2019
5 Хайландр Суудлын автомашин 1 2008 2013
6 Истана Суудлын микро 1 2003 2015
7 ЮМЗ трактор ЭО-2621 1 1994 1995

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх