card

Дулаан үйлдвэрлэлт, түгээлт

Ашиглалтын хэсэг нь “НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК –ийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааг 24 цагаар тасралтгүй 4-н ээлжээр зуухны галлагааг гадна агаарын температуртай уялдуулан ДҮТ-р батлуулсан графикийн дагуу галлагаа явуулдаг. Мөн сүлжээний усны чанар, усны хатуулаг болон 10 нэр төрлийн шинжилгээг хийдэг. Ус сувгаас ирж байгаа түүхий усыг боловсруулан технологийн ус болгон зуух болон шугам сүлжээнд ашиглаж байна.

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх