card

“Налайхын дулааны станц” төхк-ийн Дхха, цахилгааны хэсэг

ДХХА, Цахилгааны хэсэг нь тухайн станцын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, дулаан дамжуулах, удирдлагаар зохицуулах үйл ажиллагаатай холбоотой цахилгаан хангамжийн найдвартай тасралтгүй байдлыг хангаж 2 хаалттай хуваарилах байгууламж түүнтэй холбоотой тоноглолуудын тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангаж ажилладаг.

Мөн дулааны эрчим хүчийг үйлдвэрлэх, дамжуулах үйл ажиллагаатай холбоотой дулааны хянах хэмжүүрийн найдвартай үнэн зөв байдлыг хангаж усны зарцуулалт, температур, даралтын хэмжүүрүүдийн засвар үйлчилгээг бүрэн хариуцаж ажилладаг.

ДХХА, ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР 70232120
ЦАХИЛГААНЧИН 70232496
ДХХА ЗАСВАРЧИН

Шинэ мэдээлэл


Хүсэлт илгээх