“ТОГ-ОО ТОХИРУУЛЪЯ 17:00-22:00 ЦАГ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

Өвлийн оргил ачааллын үед эрчим хүчний хэмнэлттэй, үр ашигтай, хэрэглээг хэвшүүлэх зорилгоор “Тог-оо тохируулъя 17:00-22:00 цаг” нийгмийн нөлөөллийн аянг эхлүүллээ. Аяны зорилгыг олон нийтэд хүргэх зорилгоор өнөөдөр /2023.11.28/ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулсан.

Эрчим хүчний дэд сайд М. Баярмагнай "Эрчим хүчний систем дараагийн эх үүсвэр баригдаж ашиглалтад орох хүртэл чадлын дутагдалтай ажиллах, хэрэглэгчдийг цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй хангахад хүндрэл үүсэхээр байгаа нь салбарын тулгамдсан асуудал. Уг хүндрэлийг даван туулах зорилтын хүрээнд нэн тэргүүнд эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамж, хэрэглээний бүхий л түвшинд эрчим хүчний хэмнэлтийг бодитой бий болгох, үр ашиг, хэмнэлтийг дэмжих урамшуулал, хөшүүргийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэглэгч, олон нийтийг мэдлэг, мэдээллээр хангах, зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх замаар үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой" гэдгийг онцоллоо.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга Э. Түвшинчулуун "Эрчим хүчний салбар нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах суурь салбар боловч улс орны өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэгцээг тасралтгүй, найдвартай хангах нь сүүлийн жилүүдэд тулгамдсан асуудал болоод байгаа юм" гэлээ.

Монголын эрчим хүчний засаглал хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжин ажиллаж буй АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Хөгжлийн асуудал хариуцсан дэд дарга Стив Уинкейтс “Хамгийн цэвэр эрчим хүч бол “хэрэглээгүй” буюу хэмнэсэн эрчим хүч гэдэг. Олон тохиолдолд ойрын хугацаандаа үр дүнтэй шийдэл болж чаддаг бөгөөд АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагаас бусад оронд эрчим хүчний үр ашиг, хэмнэлтийг ойлгуулах олон сайхан санаачилгыг амжилттай дэмжиж ирсэн. Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо болон салбарын бусад байгууллагуудын санаачлан хэрэгжүүлж буй “Тог-оо тохируул 17-22 цаг” аяныг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагаас бүрэн дэмжиж оролцохоо илэрхийлж байна" гэлээ.

Аяны хүрээнд олон нийтэд чиглэсэн мэдээллийн компанит аяныг нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, эрчим хүчний үр ашиг, зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, мэдээлэл, боломж, шийдлийг иргэд олон нийтэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх, улмаар нэгдсэн сүлжээний өвлийн оргил ачааллын 17:00-22:00 цагуудад цахилгаан эрчим хүчний ачааллыг бууруулахад бодит хувь нэмэр оруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах юм.

Эрчим хүч хэрэглэгчид, ялангуяа айл өрхийн хэмжээнд эрчим хүчний үр ашигтай цахилгаан хэрэгсэл ашиглах, юуны өмнө ашиглахгүй байгаа цахилгаан хэрэгслээ салгах буюу унтраах, оргил ачааллын цагаар өндөр зарцуулалттай цахилгаан зуух бусад төхөөрөмжөө зэрэг ажиллуулахгүй байх зэрэг зүй зохистой хэрэглээнд нийт иргэдээ уриалж байна.