Нээлттэй ажлын байрны зар

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Бүрдүүлэх материал:

Өргөдөл

Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар

Цээж зураг 2 хувь

Боловсролын диплом, мэогэжлийн үнэмлэхний хуулбар

Төрийн албан хаагчийн анкет

Тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй болон холбогдох материалыг дутуу бүрдүүлсэн, бүртгэлийн хугацаа дууссаны дараа хандсан иргэнийг бүртгэхгүй болно.

НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦЫН ЗАХИРГАА